Patologie și clinică medicală

ANUL IV

LUCRARE PRACTICĂ ANUL IV (FOTO) – 10.10.2016.  COORDONATOR ȘEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD

DESFĂȘURARE LUCRARE PRACTICĂ: STUDENȚII AU PRIMIT INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNTOCMIREA FIȘEI DE OBSERVAȚIE FIIND ACCENTUATE URMĂTOARELE REPERE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII CORECTE A ACESTEIA: STABILIREA OBSERVAȚIEI CLINICE, CLASIFICAREA MANIFESTĂRILOR ȘI SEMNELOR CLINICE, MONITORIZAREA MANIFESTĂRILOR CLINICE, EVALUAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN URMA STUDIULUI CLINIC ȘI A INVESTIGAȚIILOR DE LABORATOR, APLICAREA PRINCIPIULUI TERAPEUTIC, EVALUAREA EVOLUȚIEI STĂRII GENERALE A PACIENTULUI MONITORIZAT TERAPEUTIC.

LUCRARE PRACTICĂ (ANUL IV) FOTO= – 17.10.2016. COORDONATOR ŞEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD

DESFĂŞURARE LUCRARE PRACTICĂ: STUDENŢII AU DEZVOLTAT DIALOGUL ANAMNETIC CONSOLIDAT PRIN PRISMA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA COMPORTAMENT, TEMPERAMENT, CONSTITUŢIE ŞI APLOMBURI. STUDIUL INFORMATIV A FOST CORELAT CU SCENARII EFECTUATE ÎNTRE STUDENŢI FIIND EXERCITAT DIALOGUL DINTRE PROPRIETARUL DE ANIMAL ŞI STUDENTUL CARE COMPLETEAZĂ FIŞA PACIENTULUI. AU FOST IDENTIFICATE PE PARCURSUL DIALOGURILOR DINTRE STUDENŢI ASPECTE CA: TIPOLOGIA PROPRIETARULUI, MODUL DE CORELAREA ÎNTREBÎRILOR PENTRU IDENTIFICAREA STĂRII GENERALE A PACIENTULUI, CLASIFICAREA DATELOR CLINICE ŞI A MANIFESTĂRILOR PACIENTULUI DIN DATELE ANAMNETICE.

LUCRARE PRACTICĂ (ANUL IV) FOTO – 24.10.2016. COORDONATOR ȘEF LUCRĂRI LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD

DESFĂȘURARE LUCRARE PRACTICĂ: STUDIUL CLINIC AL LUCRĂRII PRACTICE A FOST DE-A STABILI PROCEDURA TERAPEUTICĂ PRIN ACUPUNCTURĂ CU SCOPUL DE-A VERIFICA GRADUL DE VITALITATE AL TRENULUI POSTERIOR LA UN FOX TERRIER CU REACTIVITATE PE TRENUL POSTERIOR (AFAZIC, CU MOBILITATE MOTORIE DEFICITARA, FĂRĂ INCONTINENȚĂ URINARĂ SAU A MATERIILOR FECALE)

LUCRĂRE PRACTICĂ (FOTO) – 28.02.2017. PROTOCOL RECOLTARE SÂNGE I.V., APLICAREA TRATAMENTULUI AURICULAR ȘI EFECTUAREA ANALIZELOR BIOCHIMICE SANGVINE – COORDONATOR ȘEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD

 

ANUL V

LUCRARE PRACTICĂ ANUL V (FOTO) – CLINICA PANTELIMON. 07.10.2016 (COORDONATOR ȘEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD)

DESFĂȘURAREA LUCRĂRII PRACTICE: OBSERVAȚIE CLINICĂ DE LA MICĂ DISTANȚĂ PENTRU LOTURILE DE VACI GESTANTE (PERIOADA INCIPIENTĂ ȘI AVANSATĂ DE GESTAȚIE); STABILIREA IDENTIFICĂRII ANIMALELOR DUPĂ SISTEMUL DE CROTALIERE (DATA NAȘTERII, LOTUL DE REPARTIZARE, SOCOTIREA NR. DE FĂTĂRI ETC.); A FOST DISCUTAT PROTOCOLUL DE HRĂNIRE, MODUL DE APLICARE A  TERAPIEI ÎN FERMĂ (RENTABILITATE, COST, EFICACITATE); PRINCIPIUL PROFILAXIE-COMBATERE A FOST DEZVOLTAT ȘI EXEMPLIFICAT PRIN ASPECTELE URMĂRITE ÎN URMA OBSERVAȚIEI CLINICE; AU FOST VIZITATE ZONELE DE DEPOZITARE A FURAJELOR ȘI A BORHOTULUI FIIND URMĂRIT MODUL TEHNOLOGIC DE PRELUARE, TRANSPORT ȘI FURAJARE A ANIMALELOR; AU FOST EFECTUATE VIZITE LA: LOTURILE SELECȚIONATE PENTRU MONTĂ (PREMONTĂ, GESTAȚIE INCIPIENTĂ ȘI AVANSATĂ), LA CELE DESTINATE PRODUCȚIEI DE LAPTE, MATERNITATE, ELECTIVELE DE TINERET TAURIN CÂT ȘI LA SECTOARELE ADIACENTE FERMEI FIIND URMĂRIT COMPORTAMENTUL ALTOR SPECII – BIVOLI, ASINI, PORCI.

STUDENȚII AU EFECTUAT  COMPLETAREA FIȘEI DE OBSERVAȚIE CLINICĂ, AU PURTAT DISCUȚII CONSTRUCTIVE PE BAZA ELABORĂRII UNUI PRINCIPIU TERAPEUTIC, AU CONSOLIDAT TEORIA PRIFIND PROFILAXIA ȘI COMBATEREA ÎNTR-O FERMĂ DE VACI.

 

LUCRARE PRACTICĂ ANUL V (FOTO) – CLINICA PANTELIMON. 14.10.2016 (COORDONATOR ŞEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD)

DESFĂŞURAREA LUCRĂRII PRACTICE: A FOST EFECTUATĂ OBSERVAŢIA CLINICĂ DIN APROPIERE PENTRU EFECTIVE DE ANIMALE: VACI ADULTE, PORCI, BIVOLI, PONEI, CAI. AU FOST DEYVOLTATE URMĂTOARELE TEMATICI: COMPORTAMENTUL ANIMALELOR ÎNTR-UN EFECTIV DELIMITAT, OBSERVAREA MIMETISMULUI, DEPISTAREA ÎN EFECTIV A EXEMPLARULUI DOMINANT, MODUL DE HRĂNIRE ŞI COMPORTAMENTUL ANIMALELOR ÎN MOMENTUL ADNMINISTRĂRII FURAJELOR, DEPISTAREA MODIFICĂRILOR DERMATOLOGICE ŞI DE APLOMB ÎN CADRUL EFECTIVELOR URMĂRITE. AU FOST TRECUTE ÎN FOAIA DE OBSERVAŢIE MODUL DE DEPOYITAREA AL FURAJELOR FIIND EFECTUATĂ VIZITĂ LA SILOZ. A FOST VERIFICAT EFECTIVUL DIN GRAJDUL NR. 10 UNDE SUNT ŢINUTE ÎN STABULAŢIE RUMEGĂTOARELE SUB PROTOCOL TERAPEUTIC.

LUCRARE PRACTICĂ ANUL V (FOTO) – CLINICA NEGOIEȘTI 21.10.2016 (COORDONATOR ȘEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD)

SCOPUL LUCRĂRII: APLICAREA TRATAMENTULUI INJECTABIL LA TINERETUL TAURIN.

DESFĂȘURAREA LUCRĂRII PRACTICE: STUDENȚII AU FOST ÎMPĂRȚIȚI PE SUBGRUPE. FIECARE SUBGRUPĂ ALCĂTUITĂ DIN 3 STUDENȚI A FOST INSTRUITĂ VIS-A-VIS DE MODUL DE CONTENȚIONARE A ANIMALELOR, DE COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE OBIECTELE TĂIOASE – ACE SERINGĂ –  FOLOSITE ÎN PADOCURILE POPULATE DE VIȚEI ȘI DE MODUL DE INJECTARE A SOLUȚIILOR SUBCUTAN. AU FOST INJECTATE SOLUȚII CU NACL ȘI VITAMINE HIDROSOLUBILE (BEFORVEL) PE LATURA GÂTULUI. FIECARE STUDENT A DEPRINS MODUL DE CONTENȚIE PRIVIND EFECTUAREA INJECȚIILOR S.C. VIȚEII AU FOST MONITORIZAȚI PRIN INTERMEDIUL NR. MATRICOLE. FIECARE VIȚEL A PRIMIT CCA. 70 – 100 ML. SOLUȚIE VITAMINIZANTĂ HIDROSOLUBILĂ.

ALTE ACTIVITĂȚI EFECTUATE ÎN CADRUL LUCRĂRII PRACTICE:

  1. PARTICIPAREA LA APLICAREA TERAPIEI DE REVITALIZARE LA TAURINĂ ADULTĂ POSTPARTUM. STUDENȚII AU PARTICIPAT LA ADMINISTRAREA IV DE BOROGLUCONAT DE CALCIU, VITAMINA C ȘI SĂRURI ELECTORLITICE.
  2. SUDENȚII AU PARTICIPAT LA ECOGRAFIEREA TRANSRECTALĂ A UNEI VACI GESTANTE ÎN LUNA A V-A.
  3. AU PARTICIPAT LA DISCUȚII PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚIILOR ÎN FERMĂ. OBIECTIVELE DIALOGULUI CU MEDICUL VETERINAR AL FERMEI (FOST STUDENT AL FMV SPIRU HARET – DR. IANCU VICTOR) AU FOST: MODUL DE OBȚINERE AL FURAJELOR., MODUL DE DEPOZITARE, IMPLICAȚIILE METEOROLOGICE CU EFECT DEFAVORABIL VIZÂND CALITATEA FURAJELOR (PERIOADĂ SECETOASĂ, PLOIOASĂ, ÎNTÂRZIEREA RECOLTĂRII ETC.), ASPECTELE POZITIVE ALE PRODUCTIVITĂȚII, MODUL DE ÎNSĂMÂNȚARE A VACIILOR IMPLICIT PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE A MATERIALULUI SEMINAL.

LUCRARE PRACTICĂ ANUL V (FOTO) – 28.10.2016 FERMA PANTELIMON, COORDONATOR: ȘEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD

LUCRARE PRACTICĂ ANUL V – 04.11.2016 FERMA NEGOIEŞTI. COORDONATOR: ŞEF LUCRĂRI DR. SALLAY ARPAD