Imagistică

Clinica de imagistică oferă posibilitatea stabilirii modificărilor morfologice tisulare organice, de unde şi deducţia tulburărilor funcţionale adiacente, alături de examenele biochimice sangvine şi urinare oferindu-se posibilitatea stabilirii diagonsticului diferenţial. Scopul imagistic este de confirmare a ipotezelor clinice emise în urma examinării clinice a pacientului. Aplicarea imagisticii se face într-o formă neinvazivă, întotdeauna cu acordul proprietarului şi după argumentarea în prealabil a necesităţii obligativităţii aplicării acestor metode. Tehniciile de imagistică folosite în cadrul clinicii universitare sunt monitorizate în baza de date în vederea comparării rezultatelor privind evoluţia stării morbide a pacientului.