SERVICII CLINICĂ

Activitatea didactică desfăşurată în clinică alături de serviciile medical-veterinare oferite de către medicii de specialitate oferă posibilitatea acoperirii din punct de vedere terapeutic a patologiilor depistate la animalele de companie. Scopul principal este cel de stabilire a diagnosticului prin intermediul consultului clinic şi a testărilor de laborator. Serviciile medicale oferite se bazează pe abilităţiile profesionale ale cadrelor didactice  în vederea stabilirii corecte a diagnosticului şi a evoluţiei prognozate a bolii.

Evaluarea stării de sănătate a pacienţilor se realizează prin prisma metodologiei principale de examinare urmate, după caz, de aplicarea examenelor complementare de laborator bazate pe investigaţii cantitative şi calitative ale ţesutului sangvin sau altor structuri biologice, completate de imagistica  statică (radiografie) şi dinamică (ecografie, electrocardiografie, măsurarea tensiunii arteriale, etc). Rezultatele studiului de laborator sunt corelate cu observaţiile clinice în contextul stabilirii proceduriilor terapeutice sau determinării recomandărilor igenodietetice.

Pentru fiecare pacient investigat se eliberează buletin medical informativ ce cuprinde în special informaţii privitoare la diagnostic şi proceduriile terapeutice folosite, inclusiv recomandăriile igenodietetice şi terapeutice oferite de către medici.

De asemenea, există o bază de date vizând activităţiile medical veterinare (istoric medical, protocoale terapeutice aplicate, etc.)  desfăşurate în clinică pentru fiecare pacient în parte.